Sobre la Web

Tota la web que veus ha estat feta completament amb programari lliure:

 • La web està penjada en un servidor amb sistema operatiu RedHat Fedore Core.
 • La pàgina que estàs llegint te la serveix el servidor Apache.
 • El gestor de continguts és el WordPress.
 • El gestor utilitza el llenguatge PHP per a gestionar les pàgines.
 • Les pàgines i tota la informació que pots llegir està emmagatzemada a una base de dades lliure: MySql.
 • El manteniment d’aquesta web l’estic realitzant des d’un ordinador amb el sistema operatiu Ubuntu.
 • Navegue per la web amb el meu navegador Mozilla Firefox.
 • Llig i mantinc la llista de la Colla de Dimonis de Massalfassar amb el client de correu Mozilla Thunderbird.
 • Les pàgines estàtiques les mantinc amb l’editor html NVU.
 • Les imatges les he tractades amb l’editor gràfic Gimp.
 • Els àlbums de fotos els he fet amb el programa gThumb.
 • Els àlbums de fotos estan gestionats pel programa SPGM.
 • Els vídeos estan gestionats pel programa SPGM-Vid.
 • He utilitzat aquest GUI Konverter per a convertir els videos.
 • Per a fer captures dels vídeos he fet servir el programa gXine el qual està basat en el Xine.
 • El decoder utilitzat per a decodificar els vídeos és el MEncoder.
 • Corregisc les fulles d’estil, el codi html, i modifique les pàgines php amb l’editor gEdit.
 • Totes les meues necessitats per a penjar els fitxers les cobreix el client ftp lliure gFtp.
 • He fet servir també l’Openoffice.org per a tasques d’edició i correcció de text OpenOffice.org.

Gràcies a tots aquells que han fet possible aquest programari i la seua qualitat!!