Número 6

Revista 6

L’HORTA
Sal·lus Herrero, La destrucció del litoral valencià: Massamagrell.
Rafael Garcia Perelló, Conservem la marjal.
Pasqual Mollà, La comarcalització, una assignatura pendent
Àlex Amorós, El convent de la Magdalena de Massamagrell: orígens i arquitectura
Robert Cerdà, Llorenç Fenollosa i Isabel Gimeno, Ara i Abans: Menjar, beure i estimar.
Empar Margaix, Vicent Cubells i Maika Gil, Els problemes de la terra a l’Horta Nord: l’opinió del llaurador.
L’Horta Literària: Josep Vicent Frechina, Joaquim Martí i Gadea i el Col·loqui de la Peregrinació al Puig.
Dossier: Vint-I-Cinc Anys De Carraixet: Rafa Arnal, Carraixet 72; Toni Torregrossa, Beure, cantar, ballar i reivindicar. Apunts de memòria sobre Carraixet; Toni Mestre, Carraixet, una nit a Prada; Entrevista; Lletres de cançons; Josep Vicent Frechina, Discografia.

PER OBRA DEL DIMONI: Aureli Castelló, Diari de l’Infern.

« La Roda del Temps