Número 9

Revista 9

L’HORTA
Editorial

ESTUDIS
Josep Vicent Frechina i Empar Margaix, Poder reial, poder senyorial i poder local. Un plet entre lAjuntament de Massalfassar i la Comtessa
d’Almodóvar a les acaballes de l’Antic Règim
Trini Nicásio, Estudi sobre l’església de Bonrepòs i Mirambell

DOSSIER: EL III CINTURÓ DE RONDA
Aureli Castelló, Tots els vents bufen contra l’Horta
Xavier Albert, L’Horta viva, verda, nostra
Mara Cabrejas, El Tercer Cinturó o la destrossa de l’Horta de València
Joan Ramon PerisL’Horta de València: un espai viu i productiu
Josep Lluís Miralles, Trànsit Tercer Cinturó de Ronda
Agustí Hernández, L’Horta, espai cultural
Hemeroteca de l’Horta Nord

A PEU PER L’HORTA
Collectiu La Patá, De Sant Miquel deis Reis a Puçol per l’Antiga Carretera de Barcelona

HOMES I DONES
Vicent Cubells, Pasqual Cortina, corretger

CATÁLEG DE LA INCÜRIA
Alexandre Ros, Qualitat de vida tarnbé és qualitat visual

L’HORTA LITERARIA
Sermó del divendres

LLIBRES per Empar Margaix, Andreu Muedra, Alexandre Ros, Albert Ferrer, Luis Arciniega, Jesús Alonso, Ximo Company, Vicent Penya, Pasqual Mas, Hermini Pérez i Josep V. Frechina

PAÍS
Centres d’Éstudis Comarcals i modernització crítica del País Valencià, per Josep Vicent Castelló

MÓN
Mediterránia i autodeterminació, per Jordi Asensi, Antoni Manzanal iJesús Artiola.

DIARI DE L’INFERN
Joan de l’Ós, Els dolçainers de Puçol
Josep Vicent Frechina, Jaume Amella.

« La Roda del Temps